Lathundar för Vitec Teknisk Förvaltning

klicka för pdf.

Lathundar för Vitec Teknisk Förvaltning App, klicka här

Lathundar för Vitec Identity, klicka härÖvrigt - InställningarBehörighetssystem Vitec Fastighet.pdf
Konfiguera Teknisk Förvaltning - Alternativ Teknisk Förvaltning.pdf
Konfiguera Teknisk Förvaltning - Användarinställningar Teknisk Förvaltning.pdf
Konfiguera Teknisk Förvaltning - Systeminställningar Teknisk Förvaltning.pdf
TF - Inställningar självbokning.pdf
TF -Inställningar - Exchange.pdf
Värdenycklar.pdf
Övrigt - GrunddataGrunddata Objekt Teknisk Förvaltning – Koppla uthyrningsbara objekt till ej uthyrningsbara.pdf
Grunddata Ärendetyper Teknisk Förvaltning – Automatisk tilldelning av åtgärd och ärende.pdf
TF - Grunddata – Enheter.pdf
TF - Grunddata – Lägga till objekt och ta bort objekt.pdf
TF - Grunddata – Skapa åtgärdsgrupper, typer, drift och övrigt.pdf
TF - Grunddata – Tidsstyrda noteringar.pdf
TF - Resursbyte.pdf
Övrigt - Export och importExportmodul.pdf
Övrigt - DokumentarkivVitec Fastighet - Dokumentarkiv.pdf
ÄrendeTF - Ärende - Entreprenadgarantier.pdf
TF - Ärende – Automatisk tilldelning av åtgärder och ärenden.pdf
TF - Ärende – Skapa och redigera nytt serviceärende.pdf
TF - Ärende – Skapa och redigera nytt underhållsärende.pdf
TillvalTillval Teknisk Förvaltning – Konfiguration av tillval.pdf
Tillval Teknisk Förvaltning – Registrera tillvalsbeställning från Mina Sidor.pdf
Tillval Teknisk Förvaltning – Registrera tillvalsbeställning.pdf
Tillval Teknisk Förvaltning – Skapa avgifter för tillval.pdf
TF AppAktivera push-notiser i Teknisk Förvaltning TFapp(PWA).pdf
Installation Teknisk Förvaltning TFApp(PWA).pdf
Installation Teknisk Förvaltning Webapp.pdf
Planerat UnderhållTF - Planerat underhåll – Redigera och kopiera åtgärder.pdf
TF - Planerat underhåll – Simulering planerat underhåll.pdf
TF - Planerat underhåll – Överblicka och lägga till underhållsåtgärder.pdf
MeddelandenMeddelande i Teknisk Förvaltning och Hyra.pdf
KontrollerTF - Kontroller Följa upp kontroller.pdf
TF - Kontroller Skapa ändra radera kontroll.pdf
TF - Kontroller Utför kontroll.pdf
HLUHLU Teknisk Förvaltning – Ange beställningsperiod för underhållsbeställning via Mina Sidor.pdf
HLU Teknisk Förvaltning – Registrera beställning.pdf
HLU Teknisk Förvaltning – Skapa hyresrabatter.pdf
HLU Teknisk Förvaltning – Skriv ut beställningslista.pdf
DriftTF - Drift – Avrapportera driftåtgärder.pdf
TF - Drift – Drifttabell, rondschema och redigera driftåtgärder.pdf
TF - Drift – Överblicka och lägga till driftåtgärder.pdf
BesiktningTF - Besiktning – Automatisk sms-notifiering på besiktningar.pdf
TF - Besiktning – Boka en besiktning.pdf
TF - Besiktning – Fakturera en besiktning.pdf
TF - Besiktning – Utföra en besiktning och protokoll.pdf
AvtalTF - Avtal – Registrera, redigera och överblicka avtal.pdf
AvrapporteringTF - Avrapportering – Avrapporteringsfliken.pdf
AnalysTF - Analys – Se åtgärdsstatistik.pdf