Lathundar för Vitec Ekonomi

klicka för pdf.

Här finner du lathundar som beskriver processen i den senaste officiella versionen av programmet.
Det innebär att det i vissa fall kan skilja sig mellan den funktion som beskrivs i lathunden och den du har tillgång till i din version av Vitec Ekonomi.

Lathundar för Vitec Identity, klicka härRedovisningBokslutsspecifikation.pdf
Digital attest av verifikationer.pdf
Inläsning av bokföringsordrar från Excel.pdf
Verifikationsregistrering.pdf
RapporterRapporter.pdf
ProjekthanteringBokför successiv vinstavräkning.pdf
Godkänna prognos en i taget.pdf
Godkänna prognos massgodkänna.pdf
Inläsning av projektprognos.pdf
Projektsammanställning.pdf
Registrera projektprognos.pdf
LikviditetsprognosLikviditetsprognos.pdf
LeverantörsreskontraAttest av leverantörer.pdf
Attest av leverantörsbetalningar.pdf
Betalningstider till Bolagsverket_VEK.pdf
Leverantörsbetalningar i ISO20022XML.pdf
Leverantörsbetalningar redo för betalfil.pdf
Leverantörsfaktura.pdf
Leverantörsfakturor redo för betalning - betalningsunderlag.pdf
Leverantörsregistret.pdf
Slå av och på täckningskontroll i leverantörsbetalningar.pdf
Ta bort aktiva leverantörsbetalningslås.pdf
Tips & Trix Leverantörsreskontra.pdf
Täckningskontroll leverantörsbetalningar.pdf
Ångra_backa leverantörsbetalningar.pdf
Återrapportera och bokföra leverantörsbetalningar.pdf
AvstämningarAvstämning bank.pdf
Avstämning reskontror.pdf
Användare Roller BehörigheterAnvändare Roller Behörigheter.pdf
Byt Lösenord.pdf
AllmäntApplikation i Azure för åtkomst till MS Graph API.pdf
Behandlingshistorik.pdf
Hämta inbetalningsfiler till Vitec Hyra.pdf
Hämta kopplade dokument_VEK.pdf
Inställningar Microsoft Graph_VEK.pdf
Navigering.pdf
Obligatoriska eller släckta fält för bättre datakvalitet.pdf
Pagero - filkommunikation via API.pdf
Struktur_kopplade dokument.pdf
Taggning.pdf
Urval.pdf
Överför aktuell kontering till EFH Inställning.pdf
Överföring via SFTP.pdf