Lathundar för Vitec Energiuppföljning

klicka för pdf.LathundarAdministratör - Skapa fastigheter.pdf
Administratör - Sökordningar.pdf
Administratör - Värdenycklar.pdf
Ange ej förvaltad förbrukning.pdf
Avläsningsinmatning Historiska värden.pdf
Avläsningsinmatning.pdf
Avläsningsunderlag.pdf
Beskrivning sökordningar.pdf
Favoriter - hur skapa och använda favoriter .pdf
Hantering Rapporter - Effektsignatur.pdf
Hantering Rapporter - Kombinationsrapport.pdf
Hantering Rapporter - Månadsrapport.pdf
Hantering Rapporter - Nyckeltalsanalys.pdf
Hantering Rapporter - Årsrapport.pdf
Mätaravläsning App.pdf
Mätare - beskrivning av olika typer och samband mellan olika typer.pdf
Mätarrelationer - visning av sambanden mellan olika mätare.pdf
Målhantering.pdf
Månadsmätning och timmesmätning - generella funktioner samt övergångar.pdf
Normalårskorrigering - hur förbrukningar beräknas.pdf
Noteringar.pdf
Primärenergitalsrapport.pdf
Prognos.pdf
QR-koder.pdf
Rapportutskick - Hantering utskick av rapportfavoriter.pdf
Rimlighetskontroll och påminnelse på avläsningar.pdf
SMHI byter normalårsperiod 2022.pdf
Tidskorrigering - hur förbrukningar beräknas.pdf
Verktyget Export.pdf
Verktyget Mediadebitering i korthet.pdf
Verktyget Skapa Budget.pdf