Ackumulerad månadsrapport

Tabellerna nedan visar en månadsrapporter för samma beräkningsperiod och samma fastighet, skillnaden ligger i att den högra rapporten är ”Ackumulerad”. Funktionen summerar förbrukningarna månad för månad. Marsförbrukningen 2013 i den ackumulerade rapporten nedan ”beräknas exempelvis som summan av januari, februari och marsförbrukningen:

684+523,7+461=1669.5

Ej ackumulerad månadsrapport

Ackumulerad månadsrapport