Ange miljövärden

·      Öppna Redigera Leverantörer-dialogen via Grunddata / Kostnad och miljö / Leverantör.

·      Expandera ”+” tecknet framför den leverantör för vilken miljövärden ska anges

·      Markera Miljövärden (markering 1 i bild nedan)

·      Klicka på Nya miljövärden (markering 2 bild nedan)

Beskrivning: C:\Users\viano\AppData\Local\Temp\SNAGHTML8e04c2a.PNG

Bild 112: Ange nya miljövärden

 

Bild 113: Ange miljövärden översikt

 

Gränssnittet för miljövärden kan delas in i två delar:

1.  Uppgifter om miljövärden. För varje leverantör kan miljövärden anges med uppgifter:

·      ”Fr.o.m”: Angivelse av datum från vilket miljövärdena ska börja gälla.

·      ”T.o.m.”: Angivelse av datum till vilket miljövärdena ska gälla.

·      Tabell ”Miljövärden”: För varje miljövärde (grön andel, Co2 och så vidare) och förbrukningsslaggrupp anges här aktuellt miljövärde.

2.   Knappar

·      ”Ny”: Ange nya miljövärden.

·      ”Ta bort”: Raderar valda miljövärden.

·      ”Spara”

·      ”Stäng”

 

Ange först i fältet ”F.o.m.” det datum från vilket värdena ska gälla, när värdet angivits sätts ”till och med datumet” automatiskt till ”Tillsvidare”. Ange sedan aktuella miljövärden.

I exemplet på bilden nedan har ”från och med datum” satts till 2010-01-01 och miljövärden för CO2 för el respektive fjärrvärme satts till 700kg/MWh samt 120kg/MWh.

Bild 114: Ange miljövärden