Beräkningsperiod

Januari är som standard den brytmånad som används.

Om så önskas kan brytmånaden ändras och det kommer då ge att räkenskapsåret startar med den valda månaden.

I månadesrapporten kommer den valda månaden visas i den första raden, se exempel nedan.