Beräkningsperiod

Önskad period som skall visas väljs genom via knapparna:

Bild 31: Beräkningsperiod Timmesrapport, Visa

 

Periodnamn

Längd

Specifikation

1D

en dag

kl. 00.00 – kl. 23.00

1V

en vecka

söndag kl. 00.00 – söndag kl. 23.00

1M

en månad

den första dagen kl. 00.00 – den sista dagen kl. 23.00

3M

tre månader

den första dagen månad ett kl. 00.00 –

den sista dagen månad tre kl. 23.00

Tabell 1: Beräkningsperiod, Timmesrapport

 

Periodens slutdatum specificeras genom att önskat datum skrivs in, väljs från kalendern eller genom att stega med hjälp av pilknapparna.

Bild 32: Beräkningsperiod Timmesrapport, Kalender

 

Valt datum kommer att om så behövs justeras mot periodens specifikation enl. ovan. Exempelvis om perioden 1V är vald och det datum som specificeras är en torsdag kommer slutdatumet att justeras till efterföljande söndag.