Beräkningsperiod

Rapporten har dels en grundinställning enligt Bild 87 och utökade inställningar enligt Bild 102. Grundinställningen för ”År” och ”Jämförelseår” avgör vilka år som ska jämföras med varandra och med de utökade grundinställningarna enligt Bild 88 finns möjlighet att ställa in till och med vilken månad jämförelsen ska ske.

Bild 44: Beräkningsperiod grundinställningar

 

Bild 45: Beräkningsperiod utökade inställningar