Beräkningsperiod

Effektsignaturen är ett diagram som visar en kurva samt en markering för varje månad under den valda perioden. Vald period görs högst uppe i listen. Den valda perioden är till och med den månad som visas i fältet och antal år visar år tillbaka i tiden.

Bild 56: Beräkningsperiod, Effektsignatur