Dagkorrigering

Dagkorrigering används för att korrigera avläsningar till hela månader oavsett vid vilket datum de är avlästa. Detta för att man ska kunna göra korrekta jämförelser med samma månad för ett annat år. En hel månad avser perioden mellan den 1:e i månaden fram till den 1:e i nästa månad.

 

Varje avläsning delas upp i en dagförbrukning som används för att bestämma den avläsningskorrigerade förbrukningen.

 

Beskrivning: Avläsning sandön.png

Avl. Jan

Avläsning som gäller från 28 Dec till 29 Jan, vilket ger en dagförbrukning uppdelad på 32 dagar

Avl. Feb

Avläsning som gäller från 29 Jan till 3 Mars, vilket ger en dagförbrukning uppdelad på 33 dagar.

Förb. Jan

Basförbrukning. Summan av januaris dagförbrukningar mellan 1 Jan till 29 Jan.

Prel. Jan

Preliminärförbrukning. Summan av januaris dagförbrukningar mellan 29 Jan till 1 Feb.

Def. Jan

Definitiv förbrukning. Summan av februaris dagförbrukningar mellan 29 Jan till 1 Feb.

Förb. Feb

Basförbrukning. Summan av februaris dagförbrukningar mellan 1 Feb till 1 Mar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·      A

 

·      Avläsning före månadsskiftet
I fallet för januari så är avläsningen gjord före månadsskiftet. Förbrukningen för denna månad kommer att vara preliminär tills nästa månads avläsning är gjord då den blir definitiv.
När avläsningen är gjord före månadsskiftet så består månadsförbrukningen alltså av en basförbrukning samt en preliminär del som byts ut mot en definitiv del när nästa månads avläsning är gjord.

·      Avläsning efter månadsskiftet
I fallet för februari är avläsningen gjord efter månadsskiftet. Detta innebär att den månadens förbrukning kan bestämmas direkt och får då aldrig någon preliminär del.
Däremot kommer denna avläsning att påverka mars månads förbrukning så att den får ett antal dagförbrukningar från februaris avläsning som ska summeras med mars månads avläsning senare.

 

 

 

FTotal    Månadens totala avläsningskorrigerade förbrukning

 

DFöre    Antalet förbrukningsdagar som kommer från föregående avläsning (>0 om
föregående avläsning är avläst under denna månad)

 

FFöre    Dagförbrukningen från föregående avläsning

 

DMånad  Antalet dagar

 

Dagkorrigering på den absolut första avläsningen görs för närvarande inte även om de gäller en förbrukningsavläsning. Detta eftersom man inte vet hur många dagar perioden består av.