Diagram

Periodens timvärden för vald fastighet/mätare visas i diagrammet.

Rounded Rectangle: 3Rounded Rectangle: 2
Rounded Rectangle: 1Rounded Rectangle: 5Rounded Rectangle: 4

Bild 39: Diagram, Timmesrapport

 

Diagrammets olika delar är:

Rubrik (1):   
Namnet på rubriken överensstämmer med den nivå man markerat för rapporturvalet i ”Samtliga objekt”. Vidare anges i rubriken om och vilken korrigeringsmodell som använts i rapporten. I exemplet är det ”Normalårskorrigerad”.

Enheten på Y axeln (2):   
Beroende på vilken rapport som tas ut kan enheten variera, om rapporten handlar om energi visas enheten exempelvis i kWh eller MWh. Väljer man att ta ut rapporten per nämnare som exempelvis ”Bruksarea”, visas enheten delad med m2 t.ex. kWh/m2. Enheten på Y axeln autoskalas och det innebär att den enhet som visas, som exempelvis kWh eller MWh ändras automatiskt utifrån de värden som skall visas i diagrammet.

X axeln (3):
Vald period i ”Beräkningsperiod” styr den period som visas.

Teckenförklaring (4):       
Varje kurva i diagrammet har en färg och teckenförklaringen visar vilken kurvfärg som hör ihop med vilken fastighet/mätare. Det finns även möjlighet att via kryssrutorna välja om en kurva ska visas eller inte.

Grön punkt (5):     
De fem högsta timvärden markeras med en grön symbol.