Diagram

I månadsrapporten visas Referensåret och Målvärdet som en linje i diagrammet. Du kan välja att ta bort dem genom att klicka ur dem på högra sidan i diagrammet.

Bild 95: Månadsrapport med Jämförelser

 

När Jämförelser väljs i Årsrapport är det en skillnad mot hur det ser ut i Månadsrapport. I stället för en linje visas det en stapel som jämförelse med valda år Om du väljer Årsrapport som Glidande, kommer ingen Jämförelser visas i diagrammet.

Bild 96: Årsrapport med Jämförelser