Dölja Träd

Genom att växla egenskaper för Träd mellan ”Dockningsbar” och ”Auto göm” kan användaren välja om fönstret ska vara synligt hela tiden eller om det ska finnas tillgängligt via en flik. För att ändra egenskaperna, klicka på pilen enligt Bild 10 och dialogrutan enligt Bild 11 visas.

Bild 21: Ta fram egenskaperna för fönstret “Samtliga objekt”.

 

Genom att växla mellan ”Dockningsbar” och ”Auto göm” enligt Bild 11 , ändras egenskaperna för fönstret så att det döljs och blir tillgängligt via en flik.  

 

Bild 22: Ändra egenskaper för ”Samtliga object”

 

Bild 23: Träd

För att komma åt Trädvyn i läget ”Auto göm”, klicka på fliken ”Samtliga objekt” enligt Bild 12.

Bild 24: Nålikonen

Det går även att växla mellan egenskaperna ”Dockningsbar” och ”Auto göm” genom att markera nålikonen enligt Bild 13.