Fliken Avläsningsunderlag

Entiteten Fastighet,Byggnad eller Objekt.