Formeln är korrekt men jag ser ingen data i mina rapporter

Ifall man angett en formel och den är korrekt, d v s man klickar på knappen Validera och får veta att den är korrekt så kan det ändå finnas saker som gör att rapportuttaget inte blir som man tänkt.

Förklaring:
Den mätare som beräkningsmätaren refererar till saknar förbrukning för perioden och formeln har då inget att räkna på och blir således 0. Det är alltså inget fel på formeln utan data som saknas.