Förbruknings-, kostnads- och miljörapporter

En av Vitec Energiuppföljnings främsta uppgifter är att sammanställa data till lättlästa och användbara rapporter. Rapporter över förbrukningar kan visas som årsrapport,  månadsrapport, timmesrapport, nyckeltalsanalys, effektsignatur samt kombinationsrapport. Dessa rapporter presenterar förbrukningar över den tid som valts och presenteras i den form som valts för de objekt som finns tillgängliga i objektträdet och för de förbrukningsslag som finns för de olika objekten.

Genom att markera en nod i trädet och därefter klicka på exempelvis fliken ”Månadsrapport” i menyradsfliken kommer månadsrapporten för noden i trädet att presenteras i den högra delen av programmet. Förbrukningsrapporter kan tas fram på alla nivåer i sökordningen och för samtliga använda förbrukningsslag.

Bild 13: Välj Månadsrapport Inställningar

More:

Rapporturval

Inställningar Förbrukningsrapporter