Fördelning

Om en mätare tillförande en fastighet/byggnad förser även en annan fastighet/byggnad kan den andel som tillhör den andra fastighet/byggnad ”flyttas över” genom att en fördelningen anges.

En tidstämpel skapas för tidpunkten (år månad) från då fördelningen skall börja gälla.

Fördelningen anges som en procentsats.

Den mätare vilken fördelningen skapas på sägs vara Ägare