Fyll mallen med paneler

Välj funktionen Ny panel.

Bild 71: Ny Panel, Kombinationsrapport

 

Den tomma mallen fylls på med en rad för en ny panel enligt bild nedan. Samtidigt med panelen visas de inställningar som gäller för panelen.

Bild 72: Ny panel inställningar, Kombinationsrapport

 

Panelen är uppbyggd av fyra kolumner, ”Rapport”, ”Period år +/-”, ”Visa” samt ”Sidbryt efter”.

Bild 73: Panel Format, Kombinationsrapport