Grunddata, Redigera leverantörer

Kolumnerna Mätare, Fastighet, Byggnad och Objekt påverkas av inställningar i Visningsalternativ.