Grunddata, Redigera Objekt

Värden i dropdown-listorna Fastighet samt Byggnad.