Hämta filer via webbtjänst

Genom aktivering av funktionen ”Hämta filer via webbtjänst” sker filöverföringen till och från dokumentarkivet med hjälp av webbtjänster. Funktionen kan vara aktuell då användarna saknar direktåtkomst till filsystemet där dokumentarkivet finns.