Import från AD

Bild 22 - Systeminställningar – Behörighet/Import från AD

Fliken ”Import från AD” hanterar uppdateringar från Active Directory.