Inmatning av förbrukningar

Inmatning av förbrukningar fungerar på samma sätt som för inmatning av mätarställning d v s genom registrering av värden i kolumnen ”Avläsning”, men med skillnaden att ingen inmatningskontroll genomförs.