Knappen uppdatera

Knappen används då rapportens innehåll behöver uppdateras, exempelvis då ny data har kommit in i Vitec Energiuppföljning eller då inställningar som exempelvis prognos eller antal år ändrats.

 

 

Bild 100: Dynamisk Excelrapport

Efter export genomförts kan användaren komplettera excelfilen med sina egna grafer, beräkningar eller annat som önskas. Observera att cellerna på rad 1-14 kommer att skrivas över med uppdaterade data från databasen nästa gång rapporten öppnas.

Sökvägen till Vitecs webbtjänster för datahämtning (VitecFastighetssystemWSF) lagras i excelfilen. Om webbtjänsten flyttas kommer rapporten att sluta fungera.

Exempel på situationer när dynamisk Excelexport kan vara aktuell är när en företagsanpassad presentation ska tas fram eller när olika scenarier ska provas.

Om du vid dynamisk Excel vill göra ytterligare Excelrapporter som bygger på den befintliga så skall du bygga dessa på en ny flik.