Konstanter

Som decimalavgršnsare i konstanter anvšnds punkt(.)

0.88*'METER396:1'