Koppla avläsare till mätpunkt

Nu går det att koppla mätare till resursen/avläsare. Detta görs under Vitecknappen, Grunddata, Resurs och välj ’koppla avläsare till mätpunkt.’

  

Bild 3: Koppla avläsare till mätpunkt, Resurs

I denna vy kopplas mätarna till avläsare. Till höger syns samtliga mätare i databasen. Till vänster ses samtliga avläsare som finns i programmet. Om en avläsare markeras så kommer dennas samtliga mätare att vara för bockade. Det går även att välja att se vilka mätare som är kopplade till en avläsare genom att välja ”Visa mätare kopplade till vald avläsare” eller ”Visa mätare kopplade till andra avläsare”. De mätare som är gråmarkerade är kopplade till en annan avläsare än den valda i vänster kolumnen.

Bild 4: Koppla Mätare till Avläsare

Nu kan avläsare Anja skriv ut avläsningsunderlag (se Användarmanual Avläsningsunderlag) för sina fastigheter och även skriva in värden i Vitec Energiuppföljning.