Koppling av resurser

Avläsare är en resurs som är kopplad till mätarna. För att användaren av Energiwebben som ska göra inmatningar ska få tillgång till sina mätare så kopplas resursen till användaren.

 

Klicka i rutan Resurs, leta sedan upp rätt resurs och koppla den till användaren och tryck på OK. Om resursen saknas så måste den skapas i VE och sedan koppla mätare till den, se separat kapitel för detta.