Leverantör

Här görs koppling mellan leverantör och mätare vilket måste göras för att miljörapporter ska kunna tas ut.

Se kapitel Uppföljning Miljö för djupare förklaring ang. miljömodulen bestående av leverantörer, miljövariabler och miljövärden.