Leverantör

Under fliken Leverantör har man möjlighet att koppla samma leverantör (och tariff) till flera mätare samtidigt (och med samma ändringsperiod). Kopplar man bara leverantör får man möjlighet att ta ut miljörapporter men för att kunna ta ut kostnadsrapporter måste man även välja tariff att koppla till mätaren. Verktyget hanterar som mest två samtidiga tariffer (i de fall man t ex har elnät och elhandel) som skall kopplas till mätaren.