Leverantörer

 

Gränssnittet för att hantera leverantörer öppnas via Grunddata / Kostnad och miljö / Leverantör enligt bild nedan.

Bild 104: Välj ”Leverantör”

 

Beskrivning: C:\Users\viano\AppData\Local\Temp\SNAGHTML460ec0a.PNG

Bild 105: Gränssnittet ”Redigera Leverantörer”

 

Gränssnittet för leverantörer kan delas in i tre delar:

1.  Lista med de leverantörer som finns upplagda samt högerklicksfunktion för att skapa ny leverantör. Genom att markera en leverantör i listan visas detaljuppgifter enligt punkt 2 nedan.

 

2.  Detaljuppgifter för den leverantör som är vald i listan.
För varje leverantör visas:

·      Namn: Aktuell leverantörs namn.

·      Kommentar: Fritt textfält.

·      ”Förbrukningsgrupp”: Anger vilka förbrukningsslag som aktuell leverantör levererar. I praktiken styr detta vilken leverantör som kan väljas på mätarnivå. En leverantör som har ”El” valt kan exempelvis väljas för alla typer av elmätare som exempelvis elvärme, övrig el, fastighetsel och så vidare. En leverantör kan leverera flera olika förbrukningsslag.

 

Knappar och funktioner för att hantera leverantörer och tariffer

·      Spara automatiskt:

·      Ny leverantör: Skapar en ny leverantör.

·      Ny tariff: Skapar ny tariff.

·      Ta bort: Tar bort vald leverantör.

·      Spara: Sparar en ny leverantör eller förändringar hos en befintlig.

·      Stäng: Stänger gränssnittet.

More:

Lägga upp ny leverantör

Redigera leverantör

Ta bort leverantör