Låneformulär

Väljer användaren ”Låneformulär” hamnar denne direkt i fönstret för att låna ut/lämna igen ett dokument (eller ställa sig på kölistan).