Mallar

Egna mallar

För att ge användare önskad information går det att skapa egna inmatningsvyer i Vitec Energiuppföljning.

 

Skapa ny vy:

·      Välj den vy du vill utgå ifrån

·      Tryck därefter på Spara som knappen

    

Bild 7: Ny Mallar

 

·      Ange ett namn på den nya mallen

·      Tryck på Spara

Bild 8: Ny Mallar, Spara

 

·      Högerklicka i ramen där det står Avläsningar

Bild 9: Mallar, Sortering

 

·      Välj vilka kolumner som ska visas i den nya vyn som skapats

Bild 10: Kolumner, Avläsningar Mallar

 

·      Omgruppera kolumnerna så att de får önskad plats genom att klicka på kolumnen, drag och släp där kolumnen skall vara

·      Gruppera i en specifik ordning genom att klicka på aktuell kolumnrubrik, drag och släpp den uppe till höger om texten Avläsningar. Grupperingen kan ske utifrån en eller flera parametrar (kolumnrubriker).

Bild 11: Ny Mall, gruppering på Fastighet

 

·      Genom att klicka på en kolumnrubrik kommer sortering ske utifrån den parametern. Först sker sortering från lägsta till högsta, därefter ändras håll vid varje nytt klick. En pilsymbol till höger om kolumnrubriken visar att sortering för parametern är aktiverad och åt vilket håll sorteringen sker. Vill man sortera på flera kolumner håller man ner knappen Ctrl när man klickar på kolumnrubrikerna.

Bild 12: Mallar, Sortering

 

·      Tryck Spara så sparas mallen som den är skapad