Mätaralternativ

Beroende på hur och till vad mätaren skall användas till kan man förutom ”vanlig mätare” (dvs. inget mätaralternativ valt) välja bland följande 3 alternativ:

·      Negativ förbrukning

·      Undermätare utan avdrag

·      Undermätare med avdrag

 

 

Beskrvining

·    Negativ förbrukning

Förbrukningen blir negativ.
Användes vid beräkning av förbrukning då man mäter varmvatten på den varma sidan.
(Då finns det två räkneverk , ett för varmvatten och varmvattencirkulation och ett annat för varmvattencirkulation.
För att få rätt varmvattenförbrukning skall räkneverket för endast varmvatten cirkulation markeras som minusförbrukning.)

·    Undermätare utan avdrag

Är en mätare vars förbrukning inte summeras ihop eller påverkar någon annan förbrukning.
Undermätares förbrukning ingår INTE i summeringar uppåt.

·    Undermätare med avdrag

Innebär att undermätarens förbrukning dras från en annan mätares förbrukning.
Undermätares förbrukning i INGÅR i alla summeringar uppåt.
På vilken mätare som skall  avdraget skall ske anges i boxen till höger.

·    Ej klimatkorr.

Kan bara väljas för mätare kopplade till förbrukningsslag som kan klimatkorrigeras.
Alternatinvet kommer att visas först efter att mätaren är skapad.