Ändring av namn

Med aktuell favorit vald välj Ändra.

Bild 81: Välj ändra

 

Skriv in favoritens nya namn och välj Ok. Namnändringen är klar.

Bild 82: Skriv in det nya namnet