Nycklar

 

Beskrvining

·    Export

Exportnyckel kan användas vid export till andra system.

·    Import

Importnyckel används för att ”mappa ihop” mätare ifrån externa system med en mätare i VE. Varje mätare i VE måste ha en importnyckel för att köra Vitec Energiledning import och dess format.

·    Beteckning 1,2,3

Används fritt, max 80 tecken per beteckning.