Ny Värdenyckelgrupp

Värdenycklarna grupperas efter typ i värdenyckelgrupper. Du kan skapa värdenyckelgrupper för valfria begrepp.

Bild 4: Grunddata Meny Värdenycklar

I Grunddatamenyn, välj Värdenyckelgrupper
Bild 5: Redigera Värdenyckelgrupper

Klicka på Ny för att skapa en ny Värdenyckelgrupp.
Ange därefter namnet på gruppen.

Du kan fortsätta att skapa fler nya Värdenyckelgrupper utan att stänga dialogrutan genom att klicka på Ny när du har sparat den tidigare posten.

TIPS!
Du kan skapa högst 20 värdenyckelgrupper men du kan ha ett obegränsat antal undernivåer. Se till att använda Värdenyckelgrupper endast för grupperingar som inte är tillgängliga som standard.