Operatorer

Formeln skall alltid inledas med =.

Övriga vanliga operatorer som kan användas är +, -, *, /

Vilkorssatser
Syntaxen för vilkorssatser är:

IF(VALUE,TRUE,FALSE)

Se Appendix för exempel på avancerade formler med vilkorssater