Period år +/-

Avgör hur innehållet i aktuella paneler ska förhålla sig till inställningarna för ”År” i ”Beräkningsperiod”. Enligt exemplet i bild 118 är beräkningsperioden satt till 2011, rapporten i panel 1 som har inställningen ”0” kommer att då utgå från 2011 medan rapporten i panel 2 som har inställningen ”-1” kommer att visa år 2011 -1 = 2010. 

Bild 75: Inställning för “Period år +/-“