Prognos

För rapporterna  Månad, År och Nyckeltalsanalys finns möjligheten att välja Visa prognos

 

 

Som standard beräknas prognos för 2 år, dvs. det innevaranade året plus nästkommande år. Om så önskas så kan antalet år ökas.

Prognosvärdena ligger lagrade i databasen och byts ut då en verklig förbrukning finns tillgänglig.