Rapportsslag

Eftersom Effektsignatur är ett klimat beroende rapport, endast förbrukningsslag som är klimat beroende ska visas.

Bild 61: Rapportsslag Effektsignatur