Rapportuttag – filtrera bort fastigheter utifrån ett värdenyckelsfilter

I Rapporternas Visa-menygrupp finns valen att slå på/av ett värdenyckelsfilter. Checkar man här för alternativet ”Sålda fastigheter”, vilket är det värdenyckelsfilter man själv skapat och namnsatt, kommer systemet att plocka bort förbrukningen för de fastigheter som är kopplade till värdenyckeln.

Observera att förbrukningen filtreras bort om man står på någon nivå ovanför mätare. Ställer man sig däremot på mätaren eller något av dess räkneverk får man alltid se förbrukningen oavsett om värdenyckelsfiltret är påslaget eller inte.