Roll

Rollen som användaren behöver ha ska minst innehålla följande