Söka dokument

Vill användaren söka efter ett dokument i Dokumentarkivet kan denne gå till fliken ”Sök” som återfinns längst ner till vänster i fönstret (se bilden nedan). Här erbjuds möjligheten att söka på namn, nummer och diverse andra alternativ.

Bild 5: Söka dokument

Genom att kryssa för ”Sök endast i vald mapp” görs sökningen enbart i den katalog i trädet som användaren markerat när denne bytte till fliken ”Sök”.

Det finns även möjlighet att söka fram utlånade dokument med hjälp av olika kriterier.