Skapa ny användare

Välj knappen ”Ny användare” enligt bild 2 och dialogrutan ”Användare” enligt Bild 8 visas. Dialogrutan är indelad i tre delar enligt markeringarna på bilden.

1.  Uppgifter om användaren såsom användarnamn, lösenord oh så vidare.

2.  Eventuella kopplingar till ”Förvaltare”, ”Resurs” eller ”Besiktningsman”.

3.  Knappar ”Ok” och ”Avbryt”.

Beskrivning: C:\Users\viano\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1bf5fd4.PNG

Bild 8: Skapa ny användare

Fyll i uppgifter för den nya användaren enligt nedan och välj knappen ”Ok” för att spara den nya användaren (*=obligatoriska uppgifter):

·      Användarnamn*

·      Förnamn

·      Efternamn

·      Telefon hem

·      Telefon mobil

·      Telefon arbete

·      E-post

·      Personnummer

·      Lösenord*

·      Repetera lösenord*

·      Språk*: För annat språk än svenska krävs att det är inkopplat till kunden i Vitec’s kund/produktdatabas.

·      Resurs:
Om användaren ska kunna mata in värden måste en koppling finnas till resurser/avläsare. För att val ska kunna göras måste resurser vara skapade i systemet under ”Grunddata”.

·      Förvaltare:
Skapar en koppling mellan användaren och en förvaltare. För att val ska kunna göras måste förvaltare vara skapade i systemet under ”Grunddata”.

Bild 9: En ny användare i listan.

När användaren är sparad syns den i användarlistan enligt Bild 9.