Skapa Resurser

För att skapa en Avläsare måste du skapa en ny Resurser. Välj Resurser från Grunddata meny och tryck på knappen Ny för att skapa ny Avläsare resurs. Skriv in namnet på resursen i rutan resurs och kryssa sedan i avläsare. Skriv även in ett ledigt nummer.

Bild 2: Skapa ny Resurs

Det går även att tidsbestämma om resursen är vikarie till någon. Detta görs i rutan Vikarie däe väljs vem reursen ska vikariera för. I rutan under väljs under vilken tid Vikarien ska vikariera.