Sökväg till Dokumentarkivet

Sökvägen till Dokumentarkivet ställs in via Vitec-knappen/ Inställningar/ Systeminställningar/ Dokumentarkiv.

Bild 2: Dokumentarkiv, systeminställningar

Genom att kopiera (Ctrl+V eller via högerklicksmenyn) sökvägen alternativt skriva in sökvägen direkt i fältet för ”Sökväg till dokumentarkiv” anges sökvägen till Dokumentarkivet. Det går även att klicka på knappen ”Bläddra…” och därefter klicka sig fram genom nätverket till önskad katalog.

Sökvägen gäller för alla användare men om så önskas kan en användare via Vitec-knappen/ Inställningar/ Användarinställningar/ Dokumentarkiv ange en personlig sökväg till Dokumentarkivet.

Det finns ytterligare ett fält i fliken ”Dokumentarkiv” i vilken ”Filsystems Dokumentarkiv” anges. Detta är en länk till en fysisk mapp på hårddisken (eller någon server) och har egentligen ingenting att göra med Vitecs virtuella Dokumentarkiv. De filer som syns då användaren angett en sökväg här visar enbart en spegling av en hårddisk.