Starta produkten

Installationsprogrammet lägger startikonen för Vitec Start i programgruppen Vitec Fastighetssystem.

Bild 2 - Programgruppen Vitec Fastighetssystem

Börja med att öppna Vitec Start. Klicka därefter på ikonen i applikationspanelen för den produkt som skall startas.

Bild 3 - Applikationer i Vitec Start

Om enbart en produkt används från Vitec Fastighetssystems produktsuite är det möjligt att ställa in Vitec Start så att enbart denna produkt startas upp direkt utan inblanding av Vitec Start. Detta görs genom att välja kommandot Arkiv, Användarinställningar i Vitec Start.

Bild 4 - Menyalternativet ”Arkiv” i Vitec Start

I dialogrutan som nu visas är det bara att markera rutan ”Starta senast använda applikation vid uppstart av Vitec Start” för att den angivna prodkten alltid ska starta direkt.

 

Bild 5 - Användarinställningar i Vitec Start