Sätt fastighetsrättigheter

Efter det att den utökade behörigheten på fastighetsnivån är aktiverad, tillkommer en flik ”Fastighetsrättigheter” enligt Bild 19. Inställningarna kan behöva stängas ner och öppnas upp igen för att fliken ska synas.

 Beskrivning: C:\Users\viano\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLc3eb682.PNG

Bild 19: Fliken för fastighetsrättigheter

Fliken består av fyra olika delar:

1.  ”Koppla fastighet till användare”: Byter plats på delarna 2 och 3.

2.  Lista över de användare som finns i systemet.

3.  Lista över de fastigheter som finns i systemet. Varje rad kan markeras/väljas.

4.  Knappar ”Ok->Nästa”, ”Ok” och ”Avbryt”.

För att ge användaren ”Stina” behörighet till fastigheten ”Bälgen 1” markeras Stina i listan till vänster och sedan kryssas fastigheten för i den högra delen varefter ”Ok” väljs. Det går att välja fler fastigheter för en användare. Konsekvensen av inställningen blir att Stina endast ser den eller de fastigheter där hon har behörighet.