Summering på högre nivå för nyckeltalsrapporter

När man tar ut en rapport på högre nivå än fastighet summerar rapporterna alla underliggande fastigheters förbrukningar och delar dem med alla underliggande fastigheters angivna nämnare.

 

Om man står på en sökordning i trädet som innehåller fastigheterna A, B och se enligt exemplet ovan får man följande:

 

·      Förbrukningen blir 600 (100+200+300).

·      Förbrukning / nyckeltal BOA blir 10 ((100+200+300)/(10+20+30)) Fastighet D tas ej med eftersom enbart fastigheter som har förbrukning tas med.

·      Förbrukning / nyckaltal LOA blir 2 ((100+200+300)/(100+200+0)) Fastighet C tas med i beräkningen men har ingen LOA. Rapporten tar ändå med dess förbrukning.

·      Förbrukning / nyckaltal LOA + BOA