Systemkrav

Microsoft.NET Framework 4 behövs på klienten för att Vitec Start ska kunna köras.Kan enkelt laddas hem från följande ställen:

·      Microsoft: http://www.microsoft.com/downloads

·      Vitec: http://tools.vitec.se